4 RÅD TIL AT FÅ EN MINDRE PRESSET HVERDAG

Har du været presset op til ferien og brugt al din kostbare ferietid på udelukkende at komme til hægterne? Så er det måske nu, at du skal vælge en ny strategi for ikke at havne i det samme hamsterhjul igen. Stress og jag behøver nemlig ikke være din tro følgesvend i dagligdagen, selvom du lever et ambitiøst og udfordrende liv.

Du skal være en dygtig leder, der har overskud til medarbejderne og til at samarbejde, men samtidig skal du være en nærværende forælder, en kærlig ægtefælle, en trofast ven og så skal du naturligvis sørge for at få motioneret, spist sundt osv., så du ikke bliver syg. Du ved godt, at du løber for stærkt, og du har hele tiden dårlig samvittighed overfor din familie, dine medarbejdere, din chef.

Desværre findes der ingen hurtige måder at få bedre balance i hverdagen. Det kræver en stærk motivation, vilje og indre kraft at bryde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og foretage de nødvendige livsstilsændringer, der skal til for at bryde ud af den onde spiral.

Her får du en række råd om, hvordan du kommer i gang med at skabe en bedre balance i hverdagen.

1. Afstem forventninger med dine omgivelser

Dårlig samvittighed er stressende, men de fleste bekymringer kan du komme til livs ved at spørge din partner, din chef eller dine medarbejdere om, hvad de i virkeligheden forventer af os. Derfor skal du, dine kollegaer, dine medarbejdere og din chef forventningsafstemmer i forhold til konkrete opgaver, forventninger og målsætninger.

Hvilke opgaver skal prioriteres?

Hvilke opgaver kan vente eller uddelegeres?

Hvordan får vi lavet langsigtede bæredygtige strategier?

2. Find kilden til det der stresser

For at komme din følelse af stress til livs er det nødvendigt, at du finder kilden til den. Der er minimum tre kilder: Dit arbejdsliv, dit privatliv og din egen indre dommer eller grundlæggende værdier.

Stil skarpt på, hvad der primært stresser dig, før du kan handle på det:

Har du for mange arbejdsopgaver?

Arbejder du i en organisation, der presser ledere og medarbejdere for meget? Er I dygtige nok til at prioritere og organisere?

Behandler I hinanden med respekt og mødes i øjenhøjde? Får I løst konflikter, eller er de uafsluttede og nager?

Kilden til stress behøver ikke at være på jobbet. Den kan også skyldes manglende work­life balance.

Er du og din partner kommet for langt væk fra hinanden i parforholdet og trænger I til at være kærester igen?

Har du for lidt tid til dig selv?

Har du nok tid sammen med dine børn? Ser du dine venner regelmæssigt?

Får du motioneret?

Følelsen af stress kan også komme indefra, hvis du er typen, der forventer af dig selv, at du altid gør alting 110 procent. Måske har du sat overliggeren for højt?

3. Juster dine ambitioner

Juster dine ambitioner og dine målsætninger med jævne mellemrum. Ambitioner og målsætninger ændrer sig livet igennem og er afhængige af både indre og ydre faktorer, der har det med at forandre sig. Derfor er det vigtigt, at du ikke bare er ambitiøs og god til at definere målsætninger. Du skal også kunne justere på dem.

For mange er det livsbekræftende at være ambitiøs, men sjældent 24/7, og målsætninger skal altid være på et niveau, hvor du både kan gribe i og se overliggeren ­ ellers kan den ikke justeres.

4. Lev i overensstemmelse med dine værdier

Lev i overensstemmelse med dine værdier, ønsker og behov. De fleste ledere vægter i prioriteret rækkefølge disse ting i livet:

  1. Mig
  2. Familie
  3. Venner
  4. Arbejde
  5. Fritidsliv

De selvsamme ledere prioriterer oftest deres tid på flg. måde:

  1. Arbejde
  2. Familie
  3. Fritidsliv
  4. Venner
  5. Mig

Når vi ikke lever i overensstemmelse med vores vigtigste prioriteter i livet, giver det stress. Det kan ikke nytte noget, at dit arbejde mere eller mindre fylder hele dit liv, samtidig med at du ikke prioriterer dig selv og dine behov – det giver ubalance og er den sikre vej til en stresset tilværelse.